ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 9η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΧ-ΙΝΤ

ypes press002
ypes press002
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23/8/2007, η 9η κατά σειρά διακρατική συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου EX-ΙΝT: «Διαχείριση της Αλλαγής των Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Εξωτερικά σε Εσωτερικά και Προετοιμασία για το Νέο Πλαίσιο Διασυνοριακής Συνεργασίας», στο οποίο Επικεφαλής Εταίρος είναι το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERACT της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III και συμμετέχουν οι περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Βορείου Αιγαίου, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι εργασίες της συνάντησης, η οποία διοργανώθηκε από το ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ, αφορούσαν κατά κύριο λόγο στο σημαντικό υποέργο «Ερευνητική Πρωτοβουλία Διασυνοριακής Συνεργασίας CBCRI», που υλοποιείται από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, και σχετίζεται με το στόχο 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Την έναρξη πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, καθηγητής Λουκάς Ανανίκας, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης κ. Γεώργιου Καλαντζή και έκανε μία περιληπτική αναφορά στο έργο. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Ειδικός Γραμματέας του ΥΜΑ-Θ, κ. Φίλιππος Ζαφειρίου, ο οποίος μίλησε κυρίως για τη σημαντικότητα της Διασυνοριακής Ερευνητικής Πρωτοβουλίας CBCRI, καθώς σε πλήρη ανάπτυξη συμβάλλει στη δικτύωση και στο συντονισμό των εταίρων του έργου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από αντίστοιχα μελλοντικά προγράμματα, με βασικό σκοπό τη δημιουργία δομών που θα εδραιώσουν το ρόλο του ΥΜΑΘ σε θέματα διασυνοριακής συνεργασίας. Στόχος του CBCRI είναι να διευρυνθεί η δυνατότητα λειτουργίας και «Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας» (Ε.Ο.Ε.Σ.) όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1082/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, οι εταίροι ενημερώθηκαν για την πρόοδο και τη λήξη άλλων επιμέρους εργασιών, όπως η εκτύπωση των Χρυσών Οδηγών και των Οδηγών Καλών Πρακτικών του έργου, την πορεία του χρονοδιαγράμματος του έργου και τις πιθανές ημερομηνίες πραγματοποίησης της τελικής Διακρατικής Συνάντησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και του συνεδρίου δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Προηγούμενο άρθροΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΡΕΜΟ
Επόμενο άρθροΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ