Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ Κ. ΚΟΛΕ ΜΠΕΡΙΣΑ

ypes press002
ypes press002

Στο επίκεντρο της συνάντησης γνωριμίας θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργος Καλαντζής, το πρωί της Τρίτης 20 Ιουνίου 2006, δέχθηκε σε συνάντηση γνωριμίας τον Πρόεδρο της Βουλής του Κοσόβου κ. Κόλε Μπερίσα, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Καλαντζής επανέλαβε την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική του συνόλου της ΝΑ Ευρώπης, επισημαίνοντας, παράλληλα, την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων συνεργασίας,  με στόχο την πρόοδο και την ευημερία των λαών αλλά και την εμπέδωση μόνιμου κλίματος ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.