Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ypes press002
ypes press002

Που διοργανώνει το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας.

Ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης, το απόγευμα της Παρασκευής 25 Νοεμβρίου 2005, κήρυξε την έναρξη του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του νομού Καβάλας, το οποίο διοργανώνει το νομαρχιακό διαμέρισμα Καβάλας, στην έδρα του.

Σχετικά με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου συνεδρίου ο κ. Τσιαρτσιώνης τόνισε: «Θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη αυτή τη διοργάνωση, καθώς έτσι δίδεται η αφορμή για ένα γόνιμο διάλογο, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, με επίκεντρο το μέλλον και τις προοπτικές του νομού».

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ακόμα: «Κυβερνητική προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή μίας νέας Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι πολιτικές της οποίας στοχεύουν στην τόνωση της απασχόλησης και στη δημιουργία συνθηκών για μία καλύτερης ποιότητας ζωή στη διασυνοριακή Ελλάδα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, με ενιαίο συντονισμό, εργάζονται αυτή την ώρα τα υπουργεία, οι περιφέρειες, η νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας.

Το ΥΜΑ-Θ αποκτά ένα σύγχρονο επιτελικό ρόλο για τη στήριξη και ενίσχυση όλων εκείνων των πολιτικών που θα καταστήσουν το χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, ένα δυναμικό γεωπολιτικό και οικονομικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής».

Στη συνέχεια, ο υπουργός, αναφέρθηκε ειδικότερα σε μερικές από τις δράσεις που έχει αναλάβει το ΥΜΑ-Θ, όπως είναι η εκπόνηση του Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου της Μακεδονίας – Θράκης, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ανάπτυξης, που θα  παρέχει πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο που  θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, το Πιλοτικό Πρόγραμμα Εδαφολογικών Μελετών για τον αγροτικό τομέα, αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ταυτοποίηση της Μακεδονίας και της Θράκης με το λογότυπο «MacedoniaThrace.gr».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Τσιαρτσιώνης έκανε λόγο και για τα καθοριστικής σημασίας έργα του Νομού, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι: «ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού της Καβάλας, η μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Καβάλας σε Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς επίσης και η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού».

*****************

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΑ-Θ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ
ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
              

Ώρα 18:30

«Κυρίες και Κύριοι,

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραστώ και να κηρύξω την έναρξη του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του νομού Καβάλας. Θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη αυτή τη διοργάνωση, καθώς έτσι δίδεται η αφορμή για ένα γόνιμο διάλογο, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, με επίκεντρο το μέλλον και τις προοπτικές του νομού.

Θέλω επίσης να σημειώσω, 1ον πως το συνέδριο αυτό δίνει, την αφορμή για μία ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 2ον διεξάγεται σε μία πόλη, όπως η Καβάλα, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς  της ευρύτερης περιοχής. Μία πόλη με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τον Βορειοελλαδικό χώρο. 

Κυβερνητική προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή μίας νέας Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι πολιτικές της οποίας στοχεύουν στην τόνωση της απασχόλησης και στη δημιουργία συνθηκών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στη διασυνοριακή Ελλάδα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, με ενιαίο συντονισμό, εργάζονται αυτή την ώρα τα υπουργεία, οι περιφέρειες, η νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας.

Τα προβλήματα, όπως και τα οφέλη ή οι ζημιές, είναι κοινά για όλους. Κράτος – Αυτοδιοίκηση – Συλλογικοί Φορείς – Επιχειρήσεις και πολίτες σε κοινή συστράτευση, μπορούμε να δημιουργήσουμε το καινούργιο. Το πρόγραμμα που, ήδη, καταρτίζεται για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έχει ως πρώτο άξονα την περιφερειακή ανάπτυξη.

Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η δημιουργία, πέντε Αναπτυξιακών Προγραμματικών Περιφερειών, μία εκ των οποίων είναι και η Μακεδονία – Θράκη.

Η Μακεδονία και η Θράκη διαθέτουν μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία αναδεικνύουν την γεωστρατηγική σημασία της περιοχής και προδιαγράφουν τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Οι τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις και πολιτικές που θα καταστήσουν την περιοχή αναπτυξιακό μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης .

Η περιοχή διαθέτει:
– ένα πλούσιο φυσικό και δομημένο περιβάλλον με υψηλή αισθητική αξία
– μία σχετικά ισόρροπη παραγωγική διάρθρωση με σημαντική παρουσία όλων των τομέων της οικονομίας
– αξιόλογες υποδομές και διεθνείς συνδέσεις (οδικές, αεροπορικές, θαλάσσιες)
– ευνοϊκή γεωγραφική θέση κοντά σε τέσσαρες Βαλκανικές χώρες και σε μικρή απόσταση από το καταναλωτικό κοινό των υπολοίπων αναδυόμενων αγορών της ΝΑ Ευρώπης
– μεγάλες ενεργειακές μονάδες
– μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με σημαντική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή
– έμπειρο εργατικό δυναμικό με εργασιακή υπευθυνότητα και σημαντική εξειδίκευση
– εύφορες πεδιάδες με πλούσιο υδατικό δυναμικό
– ποικιλομορφία στην αγροτική παραγωγή
– σημαντικούς και διαφοροποιημένους τουριστικούς πόρους
– σημαντικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σημαντικά ερευνητικά κέντρα
Τα πλεονεκτήματα αυτά επιτρέπουν στην οικονομία της Μακεδονίας και της Θράκης να θέσει ένα σύνολο υψηλών, αλλά και εφικτών στόχων ανάπτυξης για το μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, η περιοχή πρέπει, με βάση ένα συγκεκριμένο «αναπτυξιακό όραμα», να καταστεί:
1. ανταγωνιστικός παραγωγικός προμαχώνας της χώρας
2. πλατφόρμα συνεργασίας προς τις βαλκανικές, παρευξείνιες και ασιατικές χώρες
3. πρότυπο διαπεριφερειακής δικτύωσης και συνεργασίας, διοικητικής και αναπτυξιακής.
Το ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική και διοικητική συνοχή, με τρεις επιμέρους επιδιώξεις:
 
Πρέπει να προτάξουμε:
1. τη συμμετρική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τριών τομέων της οικονομίας (γεωργία, μεταποίηση, υπηρεσίες) και την αύξηση της ελκυστικότητάς της για άμεσες ξένες επενδύσεις, με στόχο πάντοτε την ποιότητα, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στο φθηνό κόστος παραγωγής.
2. την ενίσχυση της εξωστρέφειας του παραγωγικού της συστήματος και κυρίως την αξιοποίηση της θέσης της στο Βαλκανικό χώρο και στις αναδυόμενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου,
3. την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας για μείωση των ανισοτήτων και μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης.

Αυτό το αναπτυξιακό όραμα είναι σε πλήρη αρμονία με το όραμα της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και την διάχυση της προόδου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 

Οι κατευθυντήριοι άξονες της κυβερνητικής πολιτικής είναι:
– H έγκαιρη προετοιμασία των προγραμμάτων που θα ενταχθούν στο Δ´ ΚΠΣ (το ΚΠΣ της Περιφέρειας), όπου απαιτείται ακριβής στόχευση.  
– Η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων. 
– Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής. 
– Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
– Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Οικονομίας μας. 
– Η προστασία και η αξιοποίηση του Φυσικού Περιβάλλοντος. 
– Η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και του Ορυκτού Πλούτου. 
– Η τόνωση της απασχόλησης, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, όλων ανεξαίρετα των κατοίκων της περιοχής.
Σε αυτή τη διαδικασία, το ΥΜΑ-Θ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό κυβερνητικό φορέα στήριξης της ανάπτυξης, αλλά και προκειμένου να δώσει ώθηση στο έργο του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφερειών Μακεδονίας – Θράκης, επιχειρεί έναν ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του χώρου αρμοδιότητάς του, μεταξύ άλλων, μέσω ενός Στρατηγικού Σχεδίου.

Το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την περίοδο 2006 – 2013, του οποίου η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε περιλαμβάνει:
– Την καταγραφή και ανάλυση των βασικών αναπτυξιακών παραμέτρων του Βορειοελλαδικού χώρου.
– Την συγκριτική παρουσίαση αυτών.
– Τον εντοπισμό των προοπτικών ανάπτυξης μέσω της ανάλυσης SWOT. 
– Τον προσδιορισμό του αναπτυξιακού οράματος για το σύνολο του χώρου της Μακεδονίας και Θράκης.
– Την επιλογή των ειδικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών στόχων.
– Την επιλογή των ειδικών δράσεων για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων.
Το Στρατηγικό Αναπτυξιακό  Σχέδιο της Μακεδονίας – Θράκης στοχεύει στο να αποτελέσει ένα εργαλείο για το συντονισμό του αναπτυξιακού σχεδιασμού των τριών Περιφερειών, ως μια βάση για τον προσδιορισμό ενός κοινού οράματος και κοινών επιδιώξεων και δράσεων για το σύνολο της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρξει προγραμματική σύγκλιση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής, να αποφευχθούν περιττοί περιφερειακοί ανταγωνισμοί και διασπορά πόρων, να αναπτυχθούν κοινές δράσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας του βορειοελλαδικού χώρου και για μεγαλύτερη εσωτερική χωρική συνοχή.

Το Σχέδιο δεν υποκαθιστά τα Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης και τις περιφερειακές πολιτικές των τριών Περιφερειών, αλλά τα ενισχύσει και τα τροφοδοτεί με ένα κοινό όραμα και με κοινώς αποδεκτές στρατηγικές κατευθύνσεις. Επίσης, στο πλαίσιο του συνεργατικού προγραμματισμού, το Σχέδιο τίθεται σε διάλογο και διαβούλευση για την εξεύρεση των πλέον αποδοτικών πολιτικών για την περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης.

Παράλληλα, στο ΥΜΑ-Θ εγκαθιστούμε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ανάπτυξης. Μέσω αυτού του συστήματος θα παρακολουθείται η αναπτυξιακή πορεία των τριών περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας  θα υποστηρίζεται το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, θα παρακολουθείται η ανασυγκρότηση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα παρέχεται πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο που  θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για τον αγροτικό τομέα προωθούμε ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Εδαφολογικών Μελετών, σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ και Δήμων της Μακεδονίας και Θράκης. Η υλοποίηση του έργου αφορά στην ορθολογικότερη χρήση λιπασμάτων και νερού άρδευσης στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, στη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ, επιλέξιμοι για επιδότηση θα είναι μόνον οι παραγωγοί που θα ακολουθήσουν ορθές γεωργικές πρακτικές στις καλλιέργειές τους, σε ό,τι αφορά τη λίπανση, την άρδευση, τη φυτοπροστασία. Οι παραγωγοί λοιπόν που θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της εδαφολογικής μελέτης, θα είναι εκείνοι που θα μπορούν να λάβουν τις επιδοτήσεις χωρίς κανένα πρόβλημα.
 
Η Μακεδονία και η Θράκη πρέπει να ανακτήσουν το διεθνές κύρος τους ως ελληνικοί προορισμοί με μεγάλη πολιτισμική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία, ως σημαντικές αναπτυσσόμενες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ο πλέον προνομιακός τόπος εγκατάστασης δραστηριοτήτων με γεωγραφική στόχευση της ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης προχωρά στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ταυτοποίηση της Μακεδονίας και της Θράκης. Προτείνεται η δημιουργία μιας νέας επικοινωνιακής οντότητας, ενός «brand», για την περιοχή, με το λογότυπο «MacedoniaThrace.GR» το οποίο θα υπογράψει την επικοινωνία των περιοχών προς τα διεθνή ακροατήρια.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΥΜΑ-Θ επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή την οπτικοποίηση της επικοινωνιακής οντότητας «MacedoniaThrace.GR», καθώς και ένα τριετές πλάνο διεθνούς επικοινωνίας που περιλαμβάνει ενέργειες δημοσιότητας, διαφήμισης, διαδικτυακής επικοινωνίας, επαφών και σχέσεων με κρίσιμους διαμορφωτές της κοινής γνώμης και άλλων ενεργειών.

Το ΥΜΑ-Θ αποκτά ένα σύγχρονο επιτελικό ρόλο για τη στήριξη και ενίσχυση όλων εκείνων των πολιτικών που θα καταστήσουν το χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, ένα δυναμικό γεωπολιτικό και οικονομικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορεί να αποτελέσει εξίσου ένα μοντέλο εναλλακτικής περιφερειακής ανάπτυξης προς όφελος του περιβάλλοντος της περιοχής, των κατοίκων, των επενδυτών και της χώρας μας συνολικά.

Σε αυτή την προοπτική συμβάλλει τα μέγιστα και ο νόμος ΣΔΙΤ αλλά και ο νέος αναπτυξιακός νόμος ο οποίος  προσφέρει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Δίνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων  όπως: γεωργικές επιχειρήσεις, ίδρυση και επέκταση μονάδων τουρισμού όλων των ειδών, βιομηχανία και  καινοτόμες ιδέες. Επιπροσθέτως, εγκαθιδρύει διάφορους τρόπους χρηματοδότησης και πριμοδότησης μιας επιχείρησης που θα θελήσει να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του, τόσο με την κάλυψη τμήματος της ενισχυμένης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, όσο και με την ένταξή της σε καθεστώς ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων.

Πρωταρχικοί στόχοι, είναι η απορρόφηση κονδυλίων από το Γ´ΚΠΣ, αλλά και η εφαρμογή εξελιγμένων πολιτικών για το σχεδιασμό προτάσεων για το Δ´ΚΠΣ, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έργα σε εξέλιξη και έργα που σχεδιάζονται. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκανε πολύ καλή δουλειά και κατάφερε να αυξήσει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από 14% σε 27,4%.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αποκτά μία νέα αναπτυξιακή δυναμική με την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε. το 2008.  Η περιοχή διευρύνεται ( με το άνοιγμα των συνόρων προς το Βορρά) δημιουργώντας νέες συνθήκες επιχειρηματικής, εμπορικής και επενδυτικής δράσης.   

Στον τομέα του τουρισμού ανοίγονται νέες προοπτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του τουριστικού προφίλ της Βόρειας Ελλάδας με στόχευση τον εναλλακτικό τουρισμό σε 12μηνη βάση και πέρα από το μέχρι τώρα γνωστό πρότυπο «ήλιος – θάλασσα».

Θέλουμε να αναδείξουμε το πλούσιο απόθεμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να δημιουργήσουμε «θύλακες» ανάπτυξης σε κάθε χωριό, σε κάθε νόμο, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε σημείο της Βόρειας Ελλάδας, αξιοποιώντας τη δυναμική κάθε περιοχής. Πρέπει να συγκροτηθούν κατάλληλα δια-περιφερειακά δίκτυα τουριστικών προορισμών, κλασικού και εναλλακτικού τουρισμού, και να αξιοποιηθεί προς τον σκοπό αυτό η δημόσια, ακίνητη, τουριστική περιουσία.

Για όλα αυτά το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης στηρίζει την πρόταση πολύπλευρης αξιοποίησης των μικρών λιμένων της Μακεδονίας και της Θράκης, στο πλαίσιο του θαλάσσιου τουρισμού. Η αξιοποίηση αυτή είναι εφικτή μέσω ενός «Περιφερειακού Δικτύου Ναυτιλίας & Αναψυχής».
 
Πρόκειται για μία παράκτια ζώνη με 50 λιμενίσκους σε μία περιοχή με παραδοσιακούς οικισμούς, και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Στις κοινότητες αυτές αναπτύσσονται  ποικίλες   πολιτιστικές – λαογραφικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με το μοναδικό σε μεσογειακή κλίμακα φυσικό κάλλος τις καθιστούν ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς.
 
Σημαντικός παράγων στην προοπτική όχι μόνο των Δικτύων Ναυτιλίας  – Αναψυχής αλλά και των υπολοίπων μορφών εναλλακτικού τουρισμού (ορεινός, πολιτιστικός, συνεδριακός, αγροτουρισμός κλπ), είναι η ραγδαία εξελισσόμενη οικονομία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, που πρόσφατα ενσωματώθηκαν στην Ε.Ε.. Αυτό σε συνδυασμό με τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία των περιοχών και την εύκολη  προσπελασιμότητα (μέσω του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού καθώς και των αεροδρομίων Θεσσαλονίκης, Χρυσούπολης και Αλεξανδρούπολης) συμβάλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης απ τις χώρες αυτές στον βορειοελλαδικό χώρο.

Κυρίες και Κύριοι,

Ο άξονας της Εγνατίας Οδού σε άμεσο συνδυασμό με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια του Βορειοελλαδικού χώρου, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα προσπελασιμότητας και της πιο δυσπρόσιτης περιοχής στη Βόρεια Ελλάδα.

Για αυτό καθοριστικής σημασίας έργα είναι:
1. Ο εκσυγχρονισμός του Λιμανιού της Καβάλας που περνάει μέσα από την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με άλλα λιμάνια αλλά και από τη συγχρηματόδηση έργων με ιδιωτικά κεφάλαια  ώστε να ισχυροποιηθεί η θέση του Ο.Λ.Κ.
2. Η μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Καβάλας σε Ανώνυμη Εταιρεία καθώς με το νέο θεσμικό πλαίσιο και την αλλαγή της οργανωτικής του λειτουργίας ο ΟΛΚ αποκτά νέες προοπτικές.
3. Μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη ολόκληρης της Β. Ελλάδος είναι η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων που οδηγούν στους βόρειους γείτονές μας και από εκεί στην Κεντρική Ευρώπη.
Τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή εξελίσσονται σήμερα στον άξονα της Εγνατίας και έχουν άμεσες επιπτώσεις στον Νομό Καβάλας αφορούν:
– Τη διαμόρφωση των οδικών δικτύων και την λειτουργία του τελωνειακού σταθμού Εξοχής που συνδέει το λιμάνι της Καβάλας με την Νότια Βουλγαρία.
– Τη δημοπράτηση (Σεπτέμβριο και Νοέμβριο) έργων συντήρησης, αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας συνολικού ύψους 15,4 εκ. € για το τμήμα της Εγνατίας οδού Θεσ/νίκη-Στρυμόνας
– Την έναρξη των εργασιών (υπογραφή σύμβασης τον Νοέμβριο) για την Αναβάθμιση – Βελτίωση της υπ´ αρ. 2 Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας στο τμήμα «Στρυμόνας-Άγιος Ανδρέας» ύψους 19,25 εκ. € ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη μεσόγεια χάραξη του τμήματος και προωθείται η δημοπράτησή του.
– Τέλος, ο νέος Επενδυτικός Νόμος για την Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση ήταν απαραίτητος για να υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια στην περιφέρεια και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα των φορέων του Νομού με την ένταξή του στη Δ’ Ζώνη του Αναπτυξιακού Νόμου. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας που ξεκινά από τους κοινοβουλευτικούς σας εκπροσώπους, διατρέχει όλους τους φορείς και καταλήγει και στον τελευταίο πολίτη του νομού Καβάλας.
Σήμερα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπεβλήθησαν 41 αιτήσεις συνολικού ύψους επένδυσης 46,7 εκ.€ και έχουν υπαχθεί 20 επενδυτικά σχέδια ύψους 25,4 εκ. € με επιχορήγηση 14,4 εκ. € και τη δημιουργία 124 νέων θέσεων εργασίας.

Κυρίες και Κύριοι,
Στόχος μας είναι η χωρική συνοχή της Βόρειας Ελλάδας μέσω δικτυώσεων για την αποτελεσματική συνεργασία όλων των φορέων.

Για αυτό υποστηρίζουμε: 
– Τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία σε θέματα δικτύων υποδομών (π.χ. μεταφορικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής), προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών πόρων και πρόληψης καταστροφών, παραγωγικών υποδομών, επιχειρηματικών συνεργασιών, καταπολέμησης διασυνοριακής εγκληματικότητας, κ.α.
– Την ενδοπεριφερειακή συνεργασία μέσω κοινών δράσεων στους τομείς του σχεδιασμού (π.χ. χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού), δημιουργίας πόλων ανάπτυξης και καινοτομίας, των παραγωγικών υποδομών, των συστημάτων πιστοποίησης και ελέγχου, κοινής προβολής, δημιουργίας παρατηρητηρίων, της ενέργειας, του τουρισμού, της αγροτικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης κ.α. 
– Την ενδοπεριφερειακή συνεργασία μέσω ανάπτυξης νέων δικτυώσεων π.χ. πολιτιστικό δίκτυο, Δίκτυο ΑΕΙ-ΤΕΙ, δίκτυο καινοτομίας, δίκτυο λιμένων και αεροδρομίων, δίκτυο πόλεων, δίκτυο επιχειρηματικών και συνεταιριστικών οργανώσεων, δίκτυο σπηλαίων, δίκτυο προστατευόμενων περιοχών και οικοτόπων, τουριστικό δίκτυο, δίκτυο βιο-καλλιεργητών  κ.α.
Επιπρόσθετα, με την υπογραφή της συμφωνίας για την υλοποίηση του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, την υπογραφή της συνθήκης για τη ενεργειακή κοινότητα στη ΝΑ Ευρώπη και την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας – Ιταλίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, η  Καβάλα, η Ανατολική Μακεδονίας και Θράκη, αναδεικνύεται σε καθοριστικής σημασίας κομβικό σημείο στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Με όλα αυτά σήμερα, μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι η περιοχή που κάποτε αποτελούσε το εγκαταλειμμένο και υπανάπτυκτο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, σήμερα αποκτά προοδευτικά στρατηγικό ρόλο αλλά και καθοριστικής σημασίας αναπτυξιακή δυναμική, προς όφελος όχι μόνον δικό της αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Πριν αποχωρήσω από το βήμα θέλω να σας εκφράσω την ικανοποίησή μου καθώς οι εκπρόσωποι του νομού Καβάλας, βρίσκονται απόλυτα εναρμονισμένοι με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του τόπου. Αυτό ξέρετε αποτελεί και το κυρίαρχο συστατικό κάθε επιτυχίας. Πρέπει να το διαφυλάξουμε όλοι μας μέχρι το τέλος αυτής της προσπάθειας.

Καλή επιτυχία στις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού αναπτυξιακού συνεδρίου. Συγχαρητήρια στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την πρωτοβουλία και την άριστη διοργάνωσή της. 

Σας ευχαριστώ.

Προηγούμενο άρθροΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ 22/11/05
Επόμενο άρθροΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ