ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ypes press002
ypes press002

Παρουσίαση της Α´Φάσης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας που εκπονεί το ΥΜΑ-Θ

Συνεδρίασαν το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Αυγούστου 2005, τα μέλη του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου των Περιφερειών Μακεδονίας – Θράκης,  υπό την προεδρία του υπουργού κ. Νίκου Τσιαρτσιώνη, με αντικείμενο την παρουσίαση της Α´Φάσης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, που εκπονεί το ΥΜΑ-Θ.

Στη συνεδρίαση μετείχαν: ο γενικός γραμματέας του ΥΜΑ-Θ καθηγητής κ. Λουκάς Ανανίκας, οι γ.γ. των Περιφερειών: Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Τσιότρας, Δυτικής Μακεδονίας κ. Ανδρέας Λεούδης, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

1. Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ

2. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 2006-2013
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ ΣΤΗΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΤΗΣ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005

 

Αγαπητοί κύριοι Γενικοί Γραμματείς,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη 2η Συνεδρίαση του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφερειών Μακεδονίας – Θράκης. Πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό, ο οποίος, δυστυχώς, παρόλο που υφίσταται από το 1997 (Ν. 2503/97), δεν αξιοποιήθηκε στο βαθμό που όφειλε.
Κύρια αποστολή του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφερειών Μακεδονίας – Θράκης είναι ο συντονισμός της δράσης των τριών Περιφερειών που εμπίπτουν στο χώρο αρμοδιότητας του ΥΜΑΘ, καθώς και η ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Το ΥΜΑΘ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό κυβερνητικό φορέα στήριξης της ανάπτυξης, αλλά και προκειμένου να δώσει ώθηση στο έργο του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφερειών Μακεδονίας – Θράκης, επιχειρεί έναν ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του χώρου αρμοδιότητάς του, μεταξύ άλλων, μέσω ενός Στρατηγικού Σχεδίου.

Το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την περίοδο 2006 – 2013, του οποίου η πρώτη φάση θα σας παρουσιαστεί από εκπροσώπους της Ομάδας Έργου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει:

Την καταγραφή και ανάλυση των βασικών αναπτυξιακών παραμέτρων του Βορειοελλαδικού χώρου.

 • Την συγκριτική παρουσίαση αυτών.
 • Τον εντοπισμό των προοπτικών ανάπτυξης μέσω της ανάλυσης SWOT.
 • Τον προσδιορισμό του αναπτυξιακού οράματος για το σύνολο του χώρου της Μακεδονίας και Θράκης.
 • Την επιλογή των ειδικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών στόχων.
 • Την επιλογή των ειδικών δράσεων για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων.
 • Προτάσεις για τις διαδικασίες υλοποίησης του Σχεδίου.

Το Στρατηγικό Αναπτυξιακό  Σχεδίου Μακεδoνίας – Θράκης στοχεύει στο να αποτελέσει ένα εργαλείο για το συντονισμό του αναπτυξιακού σχεδιασμού των τριών Περιφερειών, ως μια βάση για τον προσδιορισμό ενός κοινού οράματος και κοινών επιδιώξεων και δράσεων για το σύνολο της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρξει προγραμματική σύγκλιση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής, να αποφευχθούν περιττοί περιφερειακοί ανταγωνισμοί και διασπορά πόρων, να αναπτυχθούν κοινές δράσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας του βορειοελλαδικού χώρου και για μεγαλύτερη εσωτερική χωρική συνοχή.

Το Σχέδιο δεν επιθυμεί να υποκαταστήσει τα Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης και τις περιφερειακές πολιτικές των τριών Περιφερειών, αλλά να τα ενισχύσει και να τα τροφοδοτήσει με ένα επικείμενο κοινό όραμα και με κοινώς αποδεκτές στρατηγικές κατευθύνσεις. Επίσης, στο πλαίσιο του συνεργατικού προγραμματισμού, το Σχέδιο τίθεται σε διάλογο και διαβούλευση για την εξεύρεση των πλέον αποδοτικών πολιτικών για την περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης.

Αυτός είναι και ο σκοπός της σημερινής μας συνάντησης, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των τακτικών Συνεδριάσεων του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου και εντάσσεται στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας μας για τον βέλτιστο σχεδιασμό της αναπτυξιακής πορείας της Β. Ελλάδας κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο.
 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2006-2013»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

Θεσσαλονίκη 25/08/2005

O οξυνόμενος ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών οικονομιών και μεταξύ περιφερειών, και η εντεινόμενη ενσωμάτωση και μελλοντική ένταξη των βαλκανικών χωρών και της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε μία κατάσταση όπου τα σημερινά συγκριτικά πλεονεκτήματα της βορειο – ελλαδικής οικονομίας θα είναι ανεπαρκή για να στηρίξουν τις σημερινές τάσεις ανάπτυξης της.

Υπό το πρίσμα των συνολικών δυνατοτήτων του βορειο – ελλαδικού χώρου και των επερχόμενων προκλήσεων, και με σκοπό να αποτελέσει η Βόρεια Ελλάδα τον “προμαχώνα της ανάπτυξης”, είναι απαραίτητη η συγκρότηση μιας συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της Β. Ελλάδας. Η στρατηγική αυτή καλύπτεται από την εκπόνηση του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου.

Η εκπόνηση του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Βόρειας Ελλάδας 2006-2013» ανατέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από το Υπουργείο στο Εργαστήριο Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Σχέδιο θα ολοκληρωθεί έως τις 15.12.2005 και θα αποτελέσει και το Προγραμματικό Κείμενο του Υπουργείου για το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της χώρας για την 4η προγραμματική περίοδο 2006-2013.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις Φάσεις:

Α´ ΦΑΣΗ: Απειλές – Αδυναμίες, Προοπτικές – Δυνατότητες, Στρατηγικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι.

Β’ ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση αναπτυξιακών πολιτικών. Ειδικοί Στόχοι ανάπτυξης.

Γ’ ΦΑΣΗ: Στρατηγικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Σχέδιο εφαρμογής.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Α’ Φάση του Σχεδίου και βάσει της ανάλυσης που έγινε διατυπώθηκε το αναπτυξιακό όραμα για τη Μακεδονία – Θράκη. Ένα όραμα που θέλει τη Βόρεια Ελλάδα «δυναμικό πόλο βιώσιμης οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης με διακριτή διεθνή και Ευρωπαϊκή ταυτότητα». Το όραμα αυτό συντίθεται από τρεις κεντρικές επιδιώξεις:

 • η Βόρεια Ελλάδα ανταγωνιστικός παραγωγικός προμαχώνας της χώρας.
 • η Βόρεια Ελλάδα πλατφόρμα συνεργασίας προς τις βαλκανικές, παρευξείνιες και ασιατικές χώρες.
 • η Βόρεια Ελλάδα πρότυπο διαπεριφερειακής δικτύωσης και συνεργασίας, διοικητικής και αναπτυξιακής.

Το αναπτυξιακό όραμα της Μακεδονίας-Θράκης είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική και διοικητική συνοχή.

Το όραμα είναι πολύ-λειτουργικό διότι προτάσσει τρεις επί μέρους επιδιώξεις, οι οποίες θα εξειδικευτούν σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις στις επόμενες φάσεις του Σχεδίου:

1η: Τη συμμετρική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τριών τομέων της οικονομίας (γεωργία, μεταποίηση, υπηρεσίες) και την αύξηση της ελκυστικότητάς της για άμεσες ξένες επενδύσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο βορειοελλαδικός χώρος να αποτελέσει τον οικονομικό προμαχώνα της χώρας, δηλαδή το εφαλτήριο για αύξηση των εξαγωγών στις αναδυόμενες οικονομίες της περιοχής και για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων με στόχο την εξυπηρέτηση των εν λόγω αγορών.

2η: Την ενίσχυση της εξωστρέφειας του παραγωγικού της συστήματος και κυρίως την αξιοποίηση της θέσης της στο Βαλκανικό χώρο και αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Η δυναμικότερη συμμετοχή στη διεθνή οικονομία θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης και στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεών της.

3η : Την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας για μείωση των ανισοτήτων και μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης.

Το «Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Μακεδονίας – Θράκης 2006-2013» στοχεύει στο να αποτελέσει ένα εργαλείο για το συντονισμό του αναπτυξιακού σχεδιασμού των τριών Περιφερειών, ως μια βάση για τον προσδιορισμό ενός κοινού οράματος και κοινών επιδιώξεων και δράσεων για το σύνολο της περιοχής.

Το Σχέδιο δεν επιθυμεί να υποκαταστήσει τα Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης και τις περιφερειακές πολιτικές των τριών Περιφερειών, αλλά να τα ενισχύσει και να τα τροφοδοτήσει με ένα επικείμενο κοινό όραμα και με κοινώς αποδεκτές στρατηγικές κατευθύνσεις. Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο του συνεργατικού προγραμματισμού, το Σχέδιο τίθεται σε διάλογο για την εξεύρεση των πλέον αποδοτικών πολιτικών για την περιοχή της Μακεδονίας Θράκης. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται:

 • να υπάρξει προγραμματική σύγκλιση αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής,
 • να αποφευχθούν περιττοί περιφερειακοί ανταγωνισμοί και διασπορά πόρων,
 • να αναπτυχθούν κοινές δράσεις και λειτουργικές δικτυώσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας του βορειοελλαδικού χώρου.

Προηγούμενο άρθροΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επόμενο άρθροΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ