ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ TOY ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟY ME TON ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

ypes press002
ypes press002

Συζητήθηκαν οι δράσεις και οι νέες προοπτικές του Υπουργείου

Συνάντηση συνεργασίας με τον πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή είχε, το πρωί της Δευτέρας 7/2/05 στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Τσιαρτσιώνης ενημέρωσε αναλυτικά  τον πρωθυπουργό για το συντελεσθέν έργο του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και τις δρομολογημένες  αλλαγές στη δομή και λειτουργία του, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη μετεξέλιξη του υπουργείου σε «Στρατηγείο Ανάπτυξης» για τη Βόρεια Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Παράλληλα, συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα ζητήματα, αλλά και οι επιμέρους πολιτικές που αφορούν στο χώρο ευθύνης του ΥΜΑ-Θ.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν:

– Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΜΑΘ. Με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκεντρωμένη διοίκηση, το υπουργείο καλείται να διαδραματίσει ένα νέο επιτελικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο της επανίδρυσης του κράτους. Από την πρώτη στιγμή την κυβέρνηση  απασχόλησε το μέλλον του Υπουργείου, ο νέος ρόλος, η αποστολή και η στρατηγική του στόχευση. Θεωρήθηκε σημαντικό ότι αυτό το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο στα νέα δεδομένα της ανάπτυξης που δημιουργούνται στην περιοχή, θα πρέπει να παίξει το βασικό επιτελικό ρόλο αυτής της διαμορφούμενης προοπτικής. Μαζί με το έργο της υποστήριξης και του συντονισμού των επιμέρους δράσεων των Υπουργείων, που ορίζονται από την κύρια δράση του, τέθηκε σε πρώτη προτεραιότητα η μετατροπή του Υπουργείου σε «Στρατηγείο Ανάπτυξης», του βορειοελλαδικού χώρου..

– Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. Συγκροτούνται 18 επιχειρησιακές μονάδες σε πλήρη αντιστοιχία με τα ισάριθμα υπουργεία, οι οποίες θα συντονίζουν και θα υποστηρίζουν τις κυβερνητικές πολιτικές στη Βόρεια Ελλάδα.

– ΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. Με στόχο την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιοχής, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, την τόνωση της απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την έγκαιρη προετοιμασία των προγραμμάτων που θα ενταχθούν στο Δ´ΚΠΣ.

– ΤΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ». Εγκαθίσταται στο υπουργείο, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”. Μέσω του ΟΠΣ, θα παρακολουθείται η αναπτυξιακή πορεία των τριών Περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας (Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), θα υποστηρίζεται το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, θα παρακολουθείται η ανασυγκρότηση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα παρέχεται πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο που  θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

– ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΣ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Αφορούν στη διασυνοριακή συνεργασία, την ανάπτυξη, την  εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάδειξη του εναλλακτικού τουρισμού στη Μακεδονία και τη Θράκη. Για πρώτη φορά το ΥΜΑΘ έχει δραστηριοποιηθεί τόσο έντονα στον τομέα της συμμετοχής και υποβολή συμμετοχής σε σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων (INTERACT, INTERREG IIC – SMART, PRINCE, INTERREG IIB –CADSES, ΑGIS)

– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ. Πρόκειται για το νέο μοντέλο οικολογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του υπουργείου με τη μετατροπή του σε πρότυπο αειφορίας και περιβαλλοντικής προστασίας για όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Στα πλαίσια των διακηρύξεων και των αρχών της νέας διακυβέρνησης, αλλά και των κατευθύνσεων του πρωθυπουργού για την αειφορία και την ανάπτυξη με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο ίδιος την ανέλυσε στην ομιλία του κατά το προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, το Υ.ΜΑ.Θ. έχει ετοιμάσει τη δική του πρόταση η οποία περιλαμβάνει δέσμη μέτρων και δράσεων, τόσο για την εσωτερική λειτουργία του, όσο και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

– Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δημιουργείται στην ανατολική πλευρά της πόλης  πόλος καινοτομικής δραστηριότητας. ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού συμπλέγματος έρευνας, τεχνολογίας, πληροφορικής, ιατρικής, τηλεπικοινωνιών, καινοτομικής επιχειρηματικότητας και γεωργίας στη Βόρεια Ελλάδα. Στόχος είναι να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε Μητρόπολη καινοτομίας για ολόκληρη την περιοχή. Στην υλοποίηση των δράσεων του Πόλου αυτού συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, «θερμοκοιτίδες» νέων επιχειρήσεων, καθώς και άλλοι φορείς.

– Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. Στο πλαίσιο της αειφορίας και της οικολογικής διαχείρισης, μετά και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, προχωρούμε στην ίδρυση ανεξάρτητου φορέα υπό την επωνυμία «Συμβούλιο Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου». Αποστολή του φορέα αυτού θα είναι η προστασία και η ολοκληρωμένη διαχείριση του Θερμαϊκού Κόλπου και των υδατικών πόρων της Περιβαλλοντικής Λεκάνης του, η οποία περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Με τον φορέα αυτό θα εξασφαλισθεί η συνέργια των δράσεων για την προστασία και ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού, αλλά και η ουσιαστική ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών.

– Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΑΘ. Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, Εθνικό Κέντρο Χαρτών & Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη, Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε., HELEXPO – Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε., Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης & Πολιτισμού.

– ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. Πρόγραμμα Βοήθειας Πολύτεκνων Μητέρων, Πρόγραμμα Συνεργασίας με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πρόγραμμα Περιβάλλον και Παιδί, Πρόγραμμα Κινητών Βιβλιοθηκών &  Αισθητικής Αγωγής, Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας στις Μονές του Αγίου Όρους.

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Φεβρουαρίου, μετά από πρωτοβουλία του κ. Νίκου Τσιαρτσιώνη, συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Εξωτερικών & Άμυνας της Βουλής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους βουλευτές όλων των κομμάτων το συντελεσθέν έργο και τις νέες προοπτικές του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ «ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΜΑΘ»
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΜΑΘ

Από την πρώτη στιγμή της νέας διακυβέρνησης, μας απασχόλησε το μέλλον του Υπουργείου, ο νέος ρόλος, η αποστολή και η στρατηγική του στόχευση. Θεωρήσαμε σημαντικό ότι αυτό το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο στα νέα δεδομένα της ανάπτυξης, που δημιουργούνται στην περιοχή, θα πρέπει να παίξει το βασικό επιτελικό ρόλο αυτής της διαμορφούμενης προοπτικής. Μαζί με το έργο της υποστήριξης και του συντονισμού των επιμέρους δράσεων των Υπουργείων, που ορίζονται από την κύρια δράση του, τέθηκε σε πρώτη προτεραιότητα η μετατροπή του Υπουργείου σε «Στρατηγείο Ανάπτυξης», του βορειοελλαδικού χώρου.

Επανακαθορίζεται με τον τρόπο αυτό η αποστολή, η στρατηγική και ο ρόλος του ΥΜΑΘ, στο πλαίσιο  της γενικότερης στρατηγικής της επανίδρυσης του κράτους.Στο σχεδιασμό του νέου ΥΜΑΘ, ο ρόλος του νέου υπουργείου καθορίζεται ως καταλύτης της ανάπτυξης του βορειοελλαδικού χώρου, ο μεταφορέας της κυβέρνησης στον πολίτη, το όχημα μεταφοράς των προβλημάτων των φορέων και των πολιτών προς την κυβέρνηση, αλλά και των πολιτικών της κυβέρνησης προς τον πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική στόχευση της κυβέρνησης για περιφερειακή ανάπτυξη και αποκεντρωμένη διοίκηση.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΜΑΘ

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της νέας οργανωτικής δομής του Υ.ΜΑ.Θ. (βρίσκεται στην τελική της επεξεργασία πριν την έκδοση Π.Δ.).

Με τη νέα του δομή το Υ.ΜΑ.Θ. συνδέεται λειτουργικά με τα υπόλοιπα 18 θεματικά υπουργεία, με τη δημιουργία ισάριθμων επιχειρησιακών μονάδων – τμημάτων, τα οποία παράλληλα με το υπόλοιπο έργο τους, επεξεργάζονται, συντονίζουν και υποστηρίζουν τις δράσεις και τις πολιτικές του κάθε υπουργείου στο βορειοελλαδικό χώρο. Απώτερος στόχος είναι η μείωση της αναγκαιότητας μετάβασης των Βορειοελλαδιτών προς το κέντρο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Αντίθετα, το κέντρο έρχεται μέσω του νέου υπουργείου στην περιφέρεια και η κυβέρνηση πλησιάζει την καθημερινότητα του πολίτη και τα προβλήματά του.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Υ.ΜΑ.Θ, ως συντονιστής των κυβερνητικών πολιτικών στο χώρο των τριών περιφερειών της Β. Ελλάδας (Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης), ανέλαβε την πρωτοβουλία κατάρτισης ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του βορειοελλαδικού χώρου.

Η υλοποίηση αυτού του στρατηγικού σχεδίου απαιτεί τη δημιουργία ενός διαπεριφερειακού δικτύου, το οποίο θα συμβάλλει ώστε τα στρατηγικά μειονεκτήματα της μιας περιφέρειας να αντισταθμίζονται από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της άλλης. Με τον τρόπο αυτό, οι τρεις περιφέρειες αποκτούν το αναγκαίο και βιώσιμο οικονομικό μέγεθος που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Το Υ.ΜΑ.Θ., μετά από αναλυτική έρευνα και μελέτη του θέματος, είναι σήμερα έτοιμο να αναθέσει την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Β. Ελλάδας σε ομάδα ειδικευμένων επιστημόνων στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης.

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τις αναπτυξιακές δυνατότητες του χώρου, που θα καταστήσουν την περιφερειακή οικονομία ικανή να ανταγωνιστεί τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης.

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης είναι ακόμα αναγκαίο και για την προετοιμασία των προγραμμάτων, που θα ενταχθούν στο Δ’ Κ.Π.Σ. «το Κ.Π.Σ. της περιφέρειας», όπου πλέον θα απαιτείται ο έλεγχος της ακολουθητέας στρατηγικής και ως εκ τούτου, η ακριβής στόχευση των προγραμμάτων.

Η ανάθεση της μελέτης μπορεί να γίνει άμεσα, έτσι ώστε η ολοκλήρωσή της να συμπέσει με την έναρξη της προετοιμασίας του Δ’ Κ.Π.Σ.

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το Υ.ΜΑ.Θ., στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής και της λειτουργίας του και στοχεύοντας να διαδραματίσει το ρόλο του αναπτυξιακού πόλου για το βορειοελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, προχωρά στη δημιουργία ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος) παρακολούθησης της ανάπτυξης, αναδεικνύοντας έτσι το υπουργείο σε κόμβο πληροφοριών. Η νέα δομή και λειτουργία του υπουργείου αποβλέπει στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μέσω του ΟΠΣ, θα παρακολουθείται η αναπτυξιακή πορεία των τριών Περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας (Περιφέρειες Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), θα υποστηρίζεται το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, θα παρακολουθείται η ανασυγκρότηση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα παρέχεται πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο που  θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το ΟΠΣ περιλαμβάνει:

– Υποσύστημα υποστήριξης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
– Υποσύστημα παρακολούθησης του κύκλου ζωής αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων και των αναπτυξιακών δεικτών για τις Περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης
– Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης χρηματοδοτήσεων και δικτυακή πύλη φορέων που δραστηριοποιούνται στην ανασυγκρότηση της ΝΑ Ευρώπης
– Υποσύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επενδυτών και επιχειρήσεων

Η συγκεκριμένη δράση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντάσσεται στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας – ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την εφαρμογή της στη δημόσια διοίκηση των κρατών-μελών της Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στις 25.01.2005, υπεγράφη η σύμβαση του τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων του Υ.ΜΑ.Θ. στην Βόρεια Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ, δρομολογήσαμε μια σειρά συναντήσεων με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη (Σύμφωνο Σταθερότητας – ΕΚΕΠΠ – ΕΣΟΑΒ – CEDEFOP) και την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., προκειμένου να τους φέρουμε σε μία συνέργια και όσμωση που μπορεί να πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητα των επιμέρους ενεργειών τους.

Παράλληλα, προωθούμε κάθε δράση που συμβάλλει στην οικοδόμηση φιλικών σχέσεων με τους γείτονές μας και στηρίζουμε ιδιαίτερα την Τ.Α στην ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των σχέσεων της χώρας μας με τα κράτη της Ν.Α Ευρώπης, αναπτύσσουμε τις ακόλουθες δράσεις:

1. INTERACT

Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης  παρακολουθεί, αξιολογεί και συμμετέχει στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εισηγείται προς τους φορείς του Δημόσιου Τομέα της περιοχής ευθύνης του, τις δυνατότητες ένταξής τους σε αυτά.

Υποβάλαμε πρόταση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERACT με τον τίτλο «Διαχείριση της αλλαγής των συνόρων της Ε.Ε από εξωτερικά σε εσωτερικά και προετοιμασία για το νέο πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας».Η πρόταση αποσκοπεί στην προετοιμασία των φορέων για τις αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον της διασυνοριακής συνεργασίας.

2. INTERREG IIIC “SMART”

Το Υ.ΜΑ.Θ συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας και αξιοποιώντας τη γνώση αναφορικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διασυνδέσεις του με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, εξασφάλισε τη δυνατότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας στις δράσεις του δικτύου “SMART” του INTERREG IIIC.

Το πρόγραμμα INTERREG IIIC προωθεί τη διαπεριφερειακή συνεργασία και στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των οργάνων μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Οι δράσεις του δικτύου “SMART” αφορούν την αειφορική διαχείριση για την υποστήριξη της περιφερειακής σύγκλισης και στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, μέσω της δικτύωσης επιχειρήσεων, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της ανάπτυξης παραγωγικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Στο δίκτυο συμμετέχουν Περιφέρειες από τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ελλάδα.

3. PRINCE

Το ΥΜΑ-Θ, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διεύρυνση της Ε.Ε. (προς Ανατολάς) αλλά και τη μελλοντική ένταξη όλων των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, υπέβαλε πρόταση, ως εταίρος, στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ε.Ε., με τον τίτλο «Η Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της διεύρυνσης», στο πλαίσιο του προγράμματος «Prince».
 
Στόχος του εν λόγω προγράμματος, είναι η εμβάθυνση της γνώσης των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας, για τις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες της διεύρυνσης, καθώς επίσης η παροχή βοήθειας προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν την επίδραση της διεύρυνσης σε συγκεκριμένους τομείς δράσης.

Θα πραγματοποιηθούν 32 ημερίδες, δύο σε κάθε νομό της Βόρειας Ελλάδας. Σ’ αυτές θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ευρωβουλευτές και άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες.

4. ΑΓΙΣ

Πρόταση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΑΓΙΣ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλε το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).

Το πρόγραμμα έχει στόχο την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε θέματα, όπως η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

5. CADSES

Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IIIB CADSES, έχουν υποβληθεί δύο προτάσεις από το Υ.ΜΑ.Θ.:

Συγκεκριμένα, το Υ.ΜΑ.Θ υπέβαλε πρόταση διακρατικού έργου, με την επωνυμία «River Plan», με αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικού ατυχήματος σε υδάτινο αποδέκτη.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Το νέο υπουργείο που προτείνεται στη συνέχεια, επιδιώκει να αξιοποιήσει την παράδοση ως εγγυητή της εξέλιξης προς τη σωστή κατεύθυνση.  Προσπαθεί να διατηρήσει την παράδοση στη διοίκηση της Μακεδονίας και Θράκης και να την εξελίξει χωρίς αυτή να αποκόπτεται από το παρελθόν. Όλες οι δράσεις του Υπουργείου  και οι πολιτικές του πρέπει να αναλαμβάνονται με σεβασμό της οικολογίας, της αειφορίας και της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των διακηρύξεων και των αρχών της νέας διακυβέρνησης, αλλά και των κατευθύνσεων του πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή για την αειφορία και την ανάπτυξη, με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκουμε να αναδείξουμε το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης σε πρότυπο αειφορίας, οικολογικής διαχείρισης των δράσεών του και της εσωτερικής του λειτουργίας. Σε αυτό βοηθάει το μικρό και ευέλικτο μέγεθος του υπουργείου, το οποίο στεγάζεται σε ένα ιστορικό, παραδοσιακό και διατηρητέο κτίριο, σημείο αναφοράς και τοπόσημο της πόλης.
 
Με βάση τη μελέτη επισκευής και αποκατάστασης του ιστορικού διατηρητέου κτιρίου,  εφαρμόζουμε έναν εσωτερικό κανονισμό ο οποίος επιβάλλει οι παρεμβάσεις στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να γίνονται με σεβασμό στην ιστορικότητα της αρχιτεκτονικής του και προβλέπει τη συμβατότητα των υλικών σε σχέση με τα κατασκευαστικά του στοιχεία. Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε αυτό το αρχιτεκτονικό στολίδι από κάθε αισθητική ή άλλη αλλοίωσή του. Έτσι, στο πλαίσιο της εσωτερικής του αναδιάρθρωσης γίνεται σειρά παρεμβάσεων στο εσωτερικό του κτιρίου προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες που προκύπτουν από τη νέα δομή του.

Παράλληλα, μια σειρά μέτρων και δράσεων που έχει προγραμματίσει να αναλάβει  το Υπουργείο  αφορούν την ανακύκλωση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογική διαχείριση συστημάτων ενέργειας, τη χρήση οικολογικών υλικών και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και το σεβασμό της αειφορίας.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημιουργείται στην ανατολική πλευρά της πόλης  πόλος καινοτομικής δραστηριότητας. ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού συμπλέγματος έρευνας, τεχνολογίας, πληροφορικής ιατρικής, τηλεπικοινωνιών, καινοτομικής επιχειρηματικότητας και γεωργίας στη Βόρεια Ελλάδα. Στόχος είναι να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε Μητρόπολη καινοτομίας για ολόκληρη την περιοχή. Στην υλοποίηση των δράσεων του Πόλου αυτού συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, «θερμοκοιτίδες» νέων επιχειρήσεων, καθώς και άλλοι φορείς.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Στο πλαίσιο αυτό της αειφορίας και της οικολογικής διαχείρισης, μετά και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, προχωρούμε στην ίδρυση ανεξάρτητου φορέα υπό την επωνυμία «Συμβούλιο Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου». Αποστολή του φορέα αυτού θα είναι η προστασία και η ολοκληρωμένη διαχείριση του Θερμαϊκού Κόλπου και των υδατικών πόρων της Περιβαλλοντικής Λεκάνης του, η οποία περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Με τον φορέα αυτό θα εξασφαλισθεί η συνέργια των δράσεων για την προστασία και ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού, αλλά και η ουσιαστική ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών.

Προηγούμενο άρθροΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “INTERREG IIIB- CADSES” ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”
Επόμενο άρθροΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ 09/2/2005