ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΥΜΑ-Θ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΛΑΡΜ

ypes press002
ypes press002

Η Θεσσαλονίκη καλείται σήμερα να παίξει το ρόλο του πόλου ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και για όλη την Επικράτεια, ανταποκρινόμενη στην ιστορική πορεία της, την κοινωνικοοικονομική  φυσιογνωμία της και τη γεωπολιτική  δυναμική της.

Aντιλαμβανόμενοι τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, προωθούμε ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο βασίζεται στην εφαρμογή πολιτικών για τη διάχυση της ανάπτυξης σε όλη την περιφέρεια.

Κύριο μέλημά μας είναι η εξάλειψη των περιφερειακών δυσλειτουργιών και ανισοτήτων, η στήριξη των τοπικών και των περιφερειακών πρωτοβουλιών και η ενδυνάμωση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής προκειμένου να καταστούν ελκυστικές για επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί σημείο αναφοράς για μια περιοχή στην οποία εξασκούνται όλες οι οικονομικές δραστηριότητες και των τριών κλάδων της οικονομίας, από την παραγωγή και τη μεταποίηση, το εμπόριο και τη ναυτιλία, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό μέχρι την ανάπτυξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών.

Η Βόρεια Ελλάδα, αποτέλεσε ιστορικά τον «κορμό» και την «ατμομηχανή» της οικονομικής ανάπτυξης για όλη τη χώρα. Εδώ ασκούνται οι δραστηριότητες και των τριών κλάδων της Οικονομίας: από την παραγωγή και τη μεταποίηση, το εμπόριο και τη ναυτιλία, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό, έως την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Σήμερα, η Μακεδονία και η Θράκη, συνεισφέρουν πάνω από το ¼  του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και απασχολούν πάνω από το 23% του ελληνικού εργατικού δυναμικού. Παράγεται το 35% του αγροτικού προϊόντος και το 30% του βιομηχανικού προϊόντος της χώρας.

Αν συσχετίσουμε την αναλογία κατοίκων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται, με τη συμβολή της περιοχής στο εθνικό εισόδημα, τότε προκύπτει ότι και σήμερα η Μακεδονία και η Θράκη, έχουν την υψηλότερη απόδοση παραγωγής.

Η παραπάνω οικονομική προσέγγιση, έρχεται να αθροιστεί με τη γεωγραφική θέση της περιοχής, η οποία αποτελεί την «πύλη» της χώρας στο σταυροδρόμι Βορρά – Νότου, Δύσης – Ανατολής. Η Βόρειος Ελλάδα είναι το γεωστρατηγικό κέντρο της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η χρονική συγκυρία, ισχυροποιεί όσο ποτέ τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας αναδεικνύοντάς τη Βόρεια Ελλάδα σε κέντρο διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας και προώθησης επιχειρηματικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Η χώρα μας είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ε.Ε. στην περιοχή της   ΝΑ Ευρώπης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και προσαρμογής με το «ευρωπαϊκό  κεκτημένο». Παράλληλα, η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη παρουσιάζει μία αξιόλογη δυναμική. Οι προοπτικές αυτές δημιουργούν ένα σταθερό περιβάλλον οικονομικής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες που επιδιώκουν την ευρωπαϊκή τους προοπτική, όσο και με τις νεοεισελθείσες στην Ε.Ε.

Το 2008, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα ενταχθούν στην Ενωμένη Ευρώπη. Τα βόρεια σύνορα της χώρας μας θα ανοίξουν και θα διευρυνθούν. Η περιοχή θα γίνει ακόμη περισσότερο «προσπελάσιμη» προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες ενός «ενιαιοποιημένου» χώρου με προοπτικές περαιτέρω οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας,  στη βάση του αμοιβαίου οφέλους.

Παράλληλα, κανείς δεν μπορεί να απαξιώσει την αναπτυξιακή δυναμική στον τομέα  του τουρισμού. Είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του τουριστικού προφίλ της Βόρειας Ελλάδας με στόχευση τον εναλλακτικό τουρισμό σε 12μηνη βάση και πέρα από το μέχρι τώρα γνωστό πρότυπο «ήλιος – θάλασσα».

Θέλουμε να αναδείξουμε το πλούσιο απόθεμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να δημιουργήσουμε «θύλακες» ανάπτυξης σε κάθε χωριό, σε κάθε νόμο, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε σημείο της Βόρειας Ελλάδας, αξιοποιώντας τη δυναμική κάθε περιοχής. Πρέπει να συγκροτηθούν κατάλληλα δια-περιφερειακά δίκτυα τουριστικών προορισμών, κλασικού και εναλλακτικού τουρισμού, και να αξιοποιηθεί προς τον σκοπό αυτό η δημόσια, ακίνητη, τουριστική περιουσία.

Ο άξονας της Εγνατίας Οδού σε άμεσο συνδυασμό με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια του Βορειοελλαδικού χώρου, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα προσπελασιμότητας και της πιο δυσπρόσιτης περιοχής στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε το ρόλο που μας αναλογεί σε αυτή την πορεία. Με αλλαγές στη δομή και λειτουργία του, που σχεδιάζονται, το ΥΜΑΘ πρέπει να παίξει το ρόλο του αναπτυξιακού πόλου για το Βορειοελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή. Η Βόρεια Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει τον «προμαχώνα της ανάπτυξης» και το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης να μετατραπεί σε «Στρατηγείο της Ανάπτυξης».

Η  Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα και η ΝΑ Ευρώπη, διεκδικούν με αξιώσεις, να αναλάβουν τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2008. Το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων δηλώνει πως θέλει να στραφεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την περιοχή, αναγνωρίζοντας πως δεν αποτελεί πλέον μέρος του προβλήματος, αλλά κόμβο ελπίδας και ανάπτυξης.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία διαβεβαίωσαν τη Διεθνή Εξεταστική Επιτροπή πως υπάρχει η βούληση, η οικονομική και πολιτική δυνατότητα, ούτως ώστε να διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη το 2008 μια έκθεση σταθμός στο θεσμό των Παγκόσμιων Εκθέσεων. Το θέμα της πρότασης της Θεσσαλονίκης: «Μητέρα Γη- Terra Mater, Γνώση της γης , Γεωργία, Διατροφή».

Αυτό είναι το όραμα για το κοινό μας αύριο. Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου, να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος αναζητώντας την ελπίδα και την πρόταση για τα δυσεπίλυτα προβλήματα της προστασίας της γης, του πλανήτη μας, της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, της καταπολέμησης της πείνας και της ανέχειας. Ζητούμε τη στήριξη απ’ όλους τους λαούς και τις κυβερνήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για να έρθει αυτή η παγκόσμιας σημασίας διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη.

Η Θεσσαλονίκη, στον αιώνα που διανύουμε, διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστικό. Δεν έρχεται ως συμπλήρωμα ή ως δεύτερη σημαντική πόλη της Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη, σαν οντότητα, ανήκει στην ευρύτατη ενδοχώρα της. Εδώ προσβλέπουν οι πολίτες όλης της Βόρειας Ελλάδας και των χωρών της Βαλκανικής. Ανέκαθεν ήταν ο σύνδεσμός τους με τη μητέρα – θάλασσα. Τη Μεσόγειο. Και άρα με όλους τους πολύτιμους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν ανά τους αιώνες γύρω απ’ αυτήν. Και σήμερα, είναι η πόλη με τον υψηλό δείκτη ανάπτυξης που συνδέει τους πολίτες της Βαλκανικής με την Ευρώπη. Μπορούμε να προσβλέπουμε σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον με όραμα και στρατηγική για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Προηγούμενο άρθροΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΜΑ-Θ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.)
Επόμενο άρθροΑΡΘΡΟ ΥΜΑΘ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΓΝΑΤΙΑ” ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 69Η ΔΕΘ