ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ypes press002
ypes press002

Λύση στο ιδιοκτησιακό ζήτημα του κτήματος Κάτω Γραμματικού Νομού Πέλλας

Ύστερα από συνεργασία του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης και Βουλευτή Πέλλας Γιώργου Πασχαλίδη και του Υπουργού Γεωργίας Γιώργου Δρύ υπογράφηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία παραχωρείται η έκταση του κτήματος Κάτω Γραμματικού Ν. Πέλλας με τους εξής όρους:

Παραχωρείται στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες το κτήμα των κατεχόμενων από αυτούς εκτάσεων και μέχρις εμβαδού εξήντα (60) στρεμμάτων, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και επαγγέλματός τους. Η επιπλέον κατεχόμενη από αυτούς έκταση αφαιρείται. Στους ίδιους ενδιαφερομένους παραχωρείται και το κατεχόμενο από αυτούς οικόπεδο και μέχρι εμβαδού ενός (1) στρέμματος. Ο διαχωρισμός και η παραχώρηση των κατά τα ανωτέρω εκτάσεων και οικοπέδων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Οριστικών Διανομών, συντασσομένων περί τούτων πρακτικών.

Για την παραχώρηση των κατεχομένων εκτάσεων οφείλεται από τους παραχωρησιούχους τίμημα το οποίο καθορίζεται από την Επιτροπή Απαλ/σεων σε ευρώ, ίσο με το 1/5 ( ένα πέμπτο) της αγοραίας αξίας της έκτασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και το χρόνο της παραχώρησης, το οποίο και καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της οικείας απόφασης της Επιτροπής Απαλ/σεων.

Για την παραχώρηση της έκτασης του οικοπέδου μέχρι του εμβαδού του ενός στρέμματος, οφείλεται τίμημα το οποίο καθορίζεται από την Ε.Α. σε ευρώ ίσο με το 1/5 (ένα πέμπτο) της αγοραίας αξίας της έκτασης το οποίο και καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες άτοκες δόσεις της πρώτης καταβαλλομένης εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της οικείας απόφασης της Επιτροπής Απαλ/σεων.

Προηγούμενο άρθροΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΜΑ-Θ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Επόμενο άρθροΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΜΑ-Θ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ