Η Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΜΑ.Θ. μέχρι σήμερα

 

Σταύρος Αθ. Καλαφάτης, από 07/01/2021

 

Θεόδωρος Γ. Καραόγλου, από 11/07/2019 έως 07/01/2021