Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού
Προϊσταμένη : ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΚΩΤΗ
τηλ.: 2310379330
email tsikoti@mathra.gr

 1. Τμήμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
  τηλ.: 2310379332

email : alexopoulos@mathra.gr

 1. Τμήμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΧΤΑΛΙΔΗΣ
  τηλ.: 2310379058

email : dtachtalidis@mathra.gr

 1. Τμήμα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  τηλ.: 2310379161

email : basileiadis@mathra.gr