Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού
Προϊσταμένη : ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΚΩΤΗ
τηλ.: 2310379330
email tsikoti@mathra.gr

 1. Τμήμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Προϊστάμενος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
  τηλ.: 2310379332

email : alexopoulos@mathra.gr

 1. Τμήμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Προϊστάμενος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
  τηλ.: 2310379361, 256

email : doukas@mathra.gr

 1. Τμήμα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Προϊστάμενος : ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ
  τηλ.: 2310379630

email : pkanonidis@mathra.gr