Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
ΤΣΙΚΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
τηλ.: 2310379330
Email tsikoti@mathra.gr

 1. Τμήμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  τηλ.: 2310379332
 2. Τμήμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΤΑΧΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
  τηλ.: 2310379058
 3. Τμήμα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  τηλ.: 2310379161