Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ, τηλ.: 2313501242, email : klean@mathra.gr


 

Τμήμα ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Προϊσταμένη : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΕΥΗ , τηλ.: 2313501229, email : v.skevi@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:


 

Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Προϊστάμενος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, τηλ.: 2313501128, email : galanis@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:


 

Τμήμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϊσταμένη : ΕΛΕΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ, τηλ.:  2313501383, email : emachaira@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες: