Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοίκησης

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ, τηλ.: 2313501242, email : klean@mathra.gr


 

Τμήμα ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Προϊσταμένη : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΕΥΗ , τηλ.: 2313501229, email : v.skevi@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:


 

Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Προϊσταμένη : ΒΑΛΑΣΙΑ ΣΑΡΟΓΛΟΥ, τηλ.: 2313501236, email : saroglou@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:


 

Τμήμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϊστάμενος : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, τηλ.:  2313501383, email : koutsouras@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες: