Ο Θ. Καράογλου στην Μεσημεριανή ενημέρωση της Βεργίνα Τηλεόρασης (01-08-2019)