Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, 2021
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)