Είδος: Παραδοσιακοί Οικισμοί

Κωδικός Διατηρητέου: 40001 Διεύθυνση: Ανω Πόλη Θεσ/νίκης Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40006 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Πόρων >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40007 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Σκοτίνης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40008 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40009 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Παντελεήμονος >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40575 Διεύθυνση: Οικισμός Κρώμνη Δημοτικό Διαμέρισμα: Μυλοτόπου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40576 Διεύθυνση: Οικισμός Αγ. Αθανάσιος Δημοτικό Διαμέρισμα: Αγίου Αθανασίου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40577 Διεύθυνση: Οικισμός Παλ. Ξανθόγεια Δημοτικό Διαμέρισμα: Αρνίσσης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40578 Διεύθυνση: Οικισμός Αρχάγγελος Δημοτικό Διαμέρισμα: Αρχαγγέλου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40579 Διεύθυνση: Οικισμός Α. Γαρέφειον Δημοτικό Διαμέρισμα: Γαρεφείου >>
Next Page » « Previous Page