Είδος: Παραδοσιακοί Οικισμοί

Κωδικός Διατηρητέου: 40582 Διεύθυνση: Οικισμός Λαγκαδιά Δημοτικό Διαμέρισμα: Περικλείας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 38488 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Μαρωνείας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 42103 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Ξάνθης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 38489 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Νέου Σιδηροχωρίου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 42195 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Σωτήρος >>
Κωδικός Διατηρητέου: 38490 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Μίσχος της Κ. Σώστου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40001 Διεύθυνση: Ανω Πόλη Θεσ/νίκης Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40006 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Πόρων >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40007 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Σκοτίνης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40008 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: >>
Next Page » « Previous Page