Είδος: Παραδοσιακοί Οικισμοί

Κωδικός Διατηρητέου: 7834 Διεύθυνση: Επαμεινώνδα (Κατηγορία ΙΙΙ)- ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: >>
Κωδικός Διατηρητέου: 42198 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Αφύτου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43337 Διεύθυνση: Ο.Τ.11 Δημοτικό Διαμέρισμα: Σαμοθράκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43369 Διεύθυνση: Οικισμός Αετοχώρι Δημοτικό Διαμέρισμα: Νοτίας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43429 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Παλιουρίου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43438 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Λιμεναρίων >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43439 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Μαριών >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43440 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεολόγου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43441 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Παλαιοχωρίου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43442 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Μακρυχωρίου >>
Next Page »