Είδος: Διατηρητέα

Κωδικός Διατηρητέου: 43537 Διεύθυνση: Επταπυργίου 69 ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43538 Διεύθυνση: Καρατάσου 14 Δημοτικό Διαμέρισμα: Ναούσης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43539 Διεύθυνση: Επταπυργίου 65 ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43540 Διεύθυνση: Καρατάσου 12 Δημοτικό Διαμέρισμα: Ναούσης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43541 Διεύθυνση: Επταπυργίου 63 ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43525 Διεύθυνση: Μαλγάρων και Αρκαδιουπόλεως Δημοτικό Διαμέρισμα: Αλεξανδρουπόλεως >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43527 Διεύθυνση: Κορυφή Κοζάνης - οικία Τζελέπη Ευάγγελου κ.α. Δημοτικό Διαμέρισμα: Κορυφής >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43528 Διεύθυνση: Εγνατίας 60 Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43530 Διεύθυνση: Επταπυργίου 123 ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43531 Διεύθυνση: Γηροκομείου 12 Δημοτικό Διαμέρισμα: >>
Next Page » « Previous Page