Είδος: Διατηρητέα

Κωδικός Διατηρητέου: 43547 Διεύθυνση: Παλαμίδου 20 και Επταπυργίου έως Επταπυργίου 69 (πολεοδομικά στοιχεία) ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43548 Διεύθυνση: Επταπυργίου 85 έως 89 (πολεοδομικά στοιχεία) ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43549 Διεύθυνση: Επταπυργίου 121 (πολεοδομικά στοιχεία) ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43550 Διεύθυνση: Μεχμέτ Αλή 11 Δημοτικό Διαμέρισμα: Καβάλας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43551 Διεύθυνση: Μεχμέτ Αλή 11α Δημοτικό Διαμέρισμα: Καβάλας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43538 Διεύθυνση: Καρατάσου 14 Δημοτικό Διαμέρισμα: Ναούσης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43539 Διεύθυνση: Επταπυργίου 65 ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43540 Διεύθυνση: Καρατάσου 12 Δημοτικό Διαμέρισμα: Ναούσης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43541 Διεύθυνση: Επταπυργίου 63 ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43532 Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 4 Δημοτικό Διαμέρισμα: Ναούσης >>
Next Page » « Previous Page