Είδος: Διατηρητέα

Κωδικός Διατηρητέου: 43548 Διεύθυνση: Επταπυργίου 85 έως 89 (πολεοδομικά στοιχεία) ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43549 Διεύθυνση: Επταπυργίου 121 (πολεοδομικά στοιχεία) ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43550 Διεύθυνση: Μεχμέτ Αλή 11 Δημοτικό Διαμέρισμα: Καβάλας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43551 Διεύθυνση: Μεχμέτ Αλή 11α Δημοτικό Διαμέρισμα: Καβάλας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43542 Διεύθυνση: Παλαμίδου 20 και Επταπυργίου ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43532 Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 4 Δημοτικό Διαμέρισμα: Ναούσης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43533 Διεύθυνση: Επταπυργίου 89 ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43534 Διεύθυνση: Επταπυργίου 87 ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43535 Διεύθυνση: Επταπυργίου 85 ʼνω Πόλη Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43536 Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 6 Δημοτικό Διαμέρισμα: Ναούσης >>
Next Page » « Previous Page