Γενική Διεύθυνση

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

Δρ. Κανονίδης Παύλος

τηλ.: 2310 379.030, 2310 379.436

email: pkanonidis@mathra.gr