Γενική Διεύθυνση

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

Δρ. Κανονίδης Παύλος

τηλ.: 2310 379.630, 2310 379.436, 2310 379.205

email: pkanonidis@mathra.gr