Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια πρόσθετης γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για το έτος 2020 (Α.Π.: 4829/09-10-2020).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια πρόσθετης γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για το έτος 2020 (Α.Π.: 4829/09-10-2020).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PDF