ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (ΑΔΔΥ) (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3603/29-7-2020)

Πρόσκληση (pdf)