ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΚΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΚΟΡΜΟΥ CORE SWITCH( ΑΡ.ΠΡΩΤ.3601/29-7-2020)

  1. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός ανακατασκευασμένου μεταγωγέα κορμού Core Switch για τις ανάγκες ασφάλειας της διαθεσιμότητας του τοπικού δικτύου του Υπουργείου Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

CISCO CATALYST 6500-E

1 X CISCO WS-C6509-E (WITH 2Xpsu/1Xfan)

2 x WS-SUP720-3B

2 X  WS-X6724-SFP

2 X Cisco WS-X6748-GE-TX

Η προς προμήθεια συσκευή θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί από τον προμηθευτή, έτσι ώστε να μπορεί αντικαταστήσει χωρίς άλλες αλλαγές στο τοπικό δίκτυο, τον υπάρχοντα μεταγωγέα κορμού (Nortel 8310).

  1. Κατόπιν αυτών καλείστε άμεσα να υποβάλλετε στο symvaseis@mathra.gr τη σχετική οικονομική σας προσφορά.
  2. Η πληρωμή θα βαρύνει τον A.Λ.E. 3120301001 του Τακτικού Προϋπολογισμού Ειδικού Φορέα 10079990100000 Οικονομικού Έτους 2020 και θα καταβληθεί μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.
  3. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα για τρεις ημέρες.

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                                                                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

 

Πρόσκληση (pdf)