Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 7834
Διεύθυνση: Επαμεινώνδα (Κατηγορία ΙΙΙ)- ʼνω Πόλη
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Θεσσαλονίκης
Δημοτικό Διαμέρισμα:
Απόφαση: ΥΜΑΘ/8019/29-11-1999
ΦΕΚ: 900/Δ/1999