Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 7343
Διεύθυνση: Στρατόπεδο Παύλου Μελά
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Σταυρουπόλεως
Δημοτικό Διαμέρισμα:
Απόφαση: ΥΠΠΟ/ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Γ/532/64683/19-11-2003
ΦΕΚ: 1786/Β/2003