Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43556
Διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας 29
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Φλώρινας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Φλωρίνης
Απόφαση: ΥΠΕΣΔΑ/2433/29-06-2015
ΦΕΚ: 152/ΑΑΠ/30-07-2015