Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43554
Διεύθυνση: οικισμός Φλάμπουρο
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Φλώρινας
Δημοτικό Διαμέρισμα:
Απόφαση: ΥΠΕΣΔΑ/1025/05-05-2015
ΦΕΚ: 93/ΑΑΠ/18-05-2015