Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43553
Διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας 55 (πρώην Λ. Ελευθερίας 57)
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Φλώρινας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Φλωρίνης
Απόφαση: ΥΠΕΣΔΑ/640/21-04-2015
ΦΕΚ: 91/ΑΑΠ/18-05-2015