Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43552
Διεύθυνση: Τσιμισκή 53
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Θεσσαλονίκης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ/60191/2580/29-08-1986
ΦΕΚ: 928/Δ/06-10-1986