Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43551
Διεύθυνση: Μεχμέτ Αλή 11α
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Καβάλας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Καβάλας
Απόφαση: ΥΠΕΣΔΑ/326/21-04-2015
ΦΕΚ: 12/ΑΑΠ/19-01-2015