Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43548
Διεύθυνση: Επταπυργίου 85 έως 89 (πολεοδομικά στοιχεία) ʼνω Πόλη
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Θεσσαλονίκης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης
Απόφαση: ΥΠΕΣΔΑ/642/21-04-2015
ΦΕΚ: 73/ΑΑΠ/06-05-2015