Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43544
Διεύθυνση: Παλαμίδου 22 ʼνω Πόλη
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Θεσσαλονίκης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεσσαλονίκης
Απόφαση: ΥΠΕΣΔΑ/642/21-04-2015
ΦΕΚ: 73/ΑΑΠ/06-05-2015