Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43540
Διεύθυνση: Καρατάσου 12
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Νάουσας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Ναούσης
Απόφαση: ΥΠΕΣΔΑ/1022/21-04-2015
ΦΕΚ: 84/ΑΑΠ/06-05-2015