Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43516
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Καστοριάς
Δημοτικό Διαμέρισμα:
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ//03-10-1983
ΦΕΚ: 667/Δ/21-11-1983