Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43508
Διεύθυνση: Ανατολικό άκρο του οικισμού του χωρίου Θέρμες
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Μύκης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Μύκης
Απόφαση: ΥΠΠΟ/Α1/Φ19/17.176/696/19-06-1979
ΦΕΚ: 731/Β/30-08-1979