Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43506
Διεύθυνση: Ύψωμα Καλές
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Ξάνθης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Ξάνθης
Απόφαση: ΥΠΠΟ/Α1/Φ19/17.176/696/19-06-1979
ΦΕΚ: 731/Β/30-08-1979