Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43502
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Ξάνθης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Ξάνθης
Απόφαση: ΥΠΠΟ/15813/19-12-1961
ΦΕΚ: 36/Β/03-02-1962