Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43501
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Αβδήρων
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αβδήρων
Απόφαση: ΥΠΠΟ/15813/19-12-1961
ΦΕΚ: 36/Β/03-02-1962