Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43471
Διεύθυνση: ΒΑ της περιοχής ʼγκιστρα
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Σαμοθράκης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Σαμοθράκης
Απόφαση: ΥΠΠΟ/ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-06-1997
ΦΕΚ: 564/Β/10-07-1997