Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43470
Διεύθυνση: Ανατολικά της Μαρώνειας, στην περιοχή Γιαλός
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Αλεξανδρούπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αλεξανδρουπόλεως
Απόφαση: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995
ΦΕΚ: 1088/Β/29-12-1995