Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43469
Διεύθυνση: "Μαντάλ Παναγιά"
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Σαμοθράκης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Σαμοθράκης
Απόφαση: ΥΠΠΟ/ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/59352/3125π.ε/20-12-1994
ΦΕΚ: 119/Β/23-02-1995