Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43468
Διεύθυνση: "Παλιές εκκλησίες", 2 χλμ ανατολικά του Παλιουρίου
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Μεταξάδων
Δημοτικό Διαμέρισμα: Παλιουρίου
Απόφαση: ΥΠΠΟ/Α1/Φ19/17.176/696/19-06-1979
ΦΕΚ: 731/Β/30-08-1979