Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43465
Διεύθυνση: Ύψωμα Καλές, 1600μ βόρεια των Κοίλων
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Φερών
Δημοτικό Διαμέρισμα: Φερών
Απόφαση: ΥΠΠΟ/Α1/Φ19/17.176/696/19-06-1979
ΦΕΚ: 731/Β/30-08-1979