Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43463
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Αλεξανδρούπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Μάκρης
Απόφαση: ΥΠΠΟ/Α/Φ31/53998/5101/π.ε74/07-05-1976
ΦΕΚ: 661/Β/17-05-1976