Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43462
Διεύθυνση: Ύψωμα Τσεπέλ Καγιά, ανατολικά της Κίρκης
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Αλεξανδρούπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αλεξανδρουπόλεως
Απόφαση: ΥΠΠΟ/Α1/Φ19/17.176/696/19-06-1979
ΦΕΚ: 731/Β/30-08-1979