Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43461
Διεύθυνση: 2χλμ βορειοανατολικά του Ποταμού
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Αλεξανδρούπολης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αλεξανδρουπόλεως
Απόφαση: ΥΠΠΟ/Α1/Φ19/17.176/696/19-06-1979
ΦΕΚ: 731/Β/30-08-1979