Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43460
Διεύθυνση: Σύναξη
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Μαρωνείας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Μαρωνείας
Απόφαση: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/63158/1324π.ε/17-01-1986
ΦΕΚ: 77/Β/28-02-1986