Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43442
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Ορεινού
Δημοτικό Διαμέρισμα: Μακρυχωρίου
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΠΔ 19/10/1978/19-10-1978
ΦΕΚ: 594/Δ/13-11-1978