Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43441
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Παγγαίου
Δημοτικό Διαμέρισμα: Παλαιοχωρίου
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΠΔ 19/10/1978/19-10-1978
ΦΕΚ: 594/Δ/13-11-1978