Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43440
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Θάσου
Δημοτικό Διαμέρισμα: Θεολόγου
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΠΔ 19/10/1978/19-10-1978
ΦΕΚ: 594/Δ/13-11-1978