Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43429
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Μεταξάδων
Δημοτικό Διαμέρισμα: Παλιουρίου
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ//19-10-1978
ΦΕΚ: 594/Δ/13-11-1978