Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43337
Διεύθυνση: Ο.Τ.11
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Σαμοθράκης
Δημοτικό Διαμέρισμα: Σαμοθράκης
Απόφαση: ΥΜΑΘ/127/18-02-2009
ΦΕΚ: 104/ΑΑΠ/11-03-2009