Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 42198
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Κασσάνδρας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αφύτου
Απόφαση: ΥΜΑΘ/Προεδρικό Δ/γμα/29-03-1995
ΦΕΚ: 248/Δ/18-04-1995